Xe tải KIA

Xe tải Kia 1T4 thùng mui phủ bạt

xe kia 1t4 thung bat

Giá bán:

333,000,000 VNĐ

VNĐ

Xe Tải Kia 1T25

xe tai kia 1t25

Giá bán:

270.000.000

VNĐ

Xe tải Kia 1.4 Tấn Thùng Kín

xe kia thung kin

Giá bán:

303.000.000

VNĐ

Xe tải KIA 1.25 Tấn

xe kia 1t25

Giá bán:

300.000.000

VNĐ