Xe tải Hino

Xe tải Hino 5.2 Tấn XZU730L

hino 5.2 tan

Giá bán:

782,000,000

VNĐ

Xe tải Hino 4.5 tấn XZU720L

xe tai hino 4.5 tan

Giá bán:

695,000,000

VNĐ

Xe tải Hino 1.9 Tấn XZU650L

hino 1.9 tan

Giá bán:

653,000,000

VNĐ

Xe Tải Hino 16 Tấn thùng ngắn

xe tai hino 16 tan

Giá bán:

1,570,000,000

VNĐ

Xe Tải Hino 15 Tấn

xe tai hino 15 tan

Giá bán:

1,590,000,000

VNĐ

Xe tải Hino 9T4 FG

xe tai hino 9t4

Giá bán:

1.150.000.000

VNĐ

Xe tải Hino 8 Tấn

xe tai hino 8 tan

Giá bán:

1.190.000.000

VNĐ

Xe tải Hino 6T4 FC

xe tai hino 6t4

Giá bán:

810.000.000

VNĐ

Xe tải Hino 5T2 WU342L-130HD

xe tai hino 5t2

Giá bán:

615.000.000

VNĐ

Xe tải Hino 4T5 WU352L-130 MDL

xe tai hino 4t5

Giá bán:

580.000.000

VNĐ