Xe đông lạnh mitsubishi

Xe đông lạnh Mitsubishi 4.5 tấn

xe dong lanh mitsubishi 4.5 tan

Giá bán:

950.000.000

VNĐ

Xe đông lạnh Mitsubishi 3.5 tấn

xe dong lanh mitsubishi 3.5 tan

Giá bán:

840.000.000

VNĐ

Xe đông lạnh Mitsubishi 1.9 tấn

xe dong lanh mitsubishi 1.9 tan

Giá bán:

liên hệ

VNĐ