Xe tải cẩu Hyundai

Xe tải cẩu Hyundai 18 Tấn

xe cau hyundai 18 tan

Giá bán:

1.920.000.000

VNĐ

Xe tải cẩu Hyundai 8 tấn

xe cau hyundai 8 tan

Giá bán:

1.725.000.000

VNĐ

Xe cẩu Hyundai 5 tấn

xe cau hyundai 5 tan

Giá bán:

950.000.000

VNĐ

Xe cẩu Hyundai 3T5

Xe cẩu hyundai 3t5

Giá bán:

485.000.000

VNĐ

Xe cẩu Hyundai 2T5 HD65

xe cau hyundai 2t5

Giá bán:

415.000.000

VNĐ